5000 - 25000 ekar tanah kosong Jajahan Kelantan.yyrm

 Kepada mana-mana Syarikat perladangan atau orang perseorangan yang berminat untuk menghusahakan ladang dipersilakan ke Negeri Cik Siti Wan Kembang. Ada banyak kawasan kosong untuk industeri perladangan di sana.
Harga bergantung kepada lokasi dan harga terkini pasaran, Harga boleh dirunding dari masa ke semasa ikut persetujuan kedua-dua belah pihak, Walauapapun semua keputusan bergantung kepada budibicara kerajaan Negeri.

Syarat:

1. Permohonan ...

Continue reading ...